28 ГОДИНИ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Екип

квалификация

Всички ни експерти в Органа за контрол към  “НДТ” ООД имат II-ро и/или по-високо ниво на квалификация по методите на неразрушаващия контрол. Професионалния им стаж е между 10 и 25 години. Част от работещите в Органа за контрол са взимали участие в изграждането на транзитни газопроводи, строежа и пускането в експлоатация  на най-големият завод за компресиране на нефт и газ в света – ситуиран на остров Сахалин /проекти Сахалин 1 и Сахалин 2/  в Руската Федерация, Украйна, Сирия; резервоари в Република Гърция; индустриални обекти в Сирия и много други.

Експертите ни познават перфектно европейските, българските, американските и руски стандарти, както и нормативните документи в областта на контрола без разрушаване – действащи на територията на Република България и осигуряващи безопасността на населението.

Всеки ръководител има на разположение висококвалифицирани  експерти, чийто професионален опит е доказван минимум с десет годишен стаж в бранша на контрола без разрушаване.

Ръководство

г-н Пламен Иванов

УПРАВИТЕЛ

Дружеството се управлява  от  магистъра по физика г-н Пламен Иванов – експерт NDT ниво : RT-3, който е и Ръководител на Лабораторията за радиационна дефектоскопия към Дружеството

инж. Светослав Павлов

Управител

Управител по международните връзки и проекти на Дружеството е инж. Светослав Павлов

 

г-н Юрий Данев

Ръководител на Органа за контрол

Ръководител на Органа за контрол към Дружеството е г-н Юрий Данев експерт NDT ниво :RT-3,VT-3,TT-3,UT-2,PT-2,MT-2,LT-2,ET-2,AE-2, вибродиагностика и искрово-токов метод

дипл.инж. Антон Куманов

Ръководител по качеството

Ръководител по качеството на Органа за контрол е дипл.инж.Антон Куманов IWE/EWE/IWI-C/IWSD , експерт NDT ниво:UT-3,VT-3,TT-3,RT-2,PT-2,MT-2,LT-2,ET-2,AE-2, вибродиагностика и искрово – токов метод, което гарантира висококачественото изпълнение на поръчките

дипл. инж. Величко Мачев

Ръководител група
гр. София

Ръководител на групата в гр.София е дипл. инж. Величко Мачев IWSD, експерт NDT ниво : RT-3, VT-3, UT-3, PT-3, MT-3

Дефектоскописти

Дефектоскопистите към Органа за контрол на “НДТ” ООД имат следната квалификация в сферата на контрола без разрушаване:

  • Пламен Иванов - експерт NDT ниво: RT-3
  • Юрий Данев - експерт NDT ниво: RT-3, VT-3, TT-3, UT-2, PT-2, MT-2, LT-2, ET-2, AE-2
  • дипл.инж. Антон Куманов - експерт NDT ниво: UT-3, VT-3, TT-3, RT-2, PT-2, MT-2, LT-2, ET-2, AE-2
  • дипл. инж. Величко Мачев - експерт NDT ниво : RT-3, VT-3, UT-3, PT-3, MT-3
  • дипл.инж. Виктор Георгиев - експерт NDT ниво: RT-2, UT-3, MT-2
  • дипл.инж. Георги Босанов - експерт NDT ниво: PT-2, VT-2, UT-2
  • Стоян Босанов - експерт NDT ниво: МT-2
  • Димитър Радев - експерт NDT ниво: RT-2