30 ГОДИНИ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Екип

квалификация

Всичките ни експерти в Органа за контрол към  “НДТ” ООД имат II-ро и/или по-високо ниво на квалификация по методите на неразрушаващия контрол. Професионалният им стаж е между 10 и 25 години. Част от работещите в Органа за контрол са взимали участие в изграждането на транзитни газопроводи, строежа и пускането в експлоатация  на най-големият завод за компресиране на нефт и газ в света – ситуиран на остров Сахалин /проекти Сахалин 1 и Сахалин 2/  в Руската Федерация, Украйна, Сирия; резервоари в Република Гърция; индустриални обекти в Сирия и много други.

Експертите ни познават перфектно европейските, българските, американските и руски стандарти, както и нормативните документи в областта на контрола без разрушаване – действащи на територията на Република България и осигуряващи безопасността на населението.

Всеки ръководител има на разположение висококвалифицирани  експерти, чийто професионален опит е доказван минимум с десет годишен стаж в бранша на контрола без разрушаване.

Ръководство

дипл. инж. Величко Мачев

УПРАВИТЕЛ

Управител по техническите въпроси на Дружеството      Експерт NDT ниво : RT-3, VT-3, UT-3, PT-3, MT-3

инж. Светослав Павлов

Управител

Управител по международните връзки и проекти на Дружеството

 

г-н Юрий Данев
MSc MA PrSertMРЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ И ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА РАДИАЦИОННА ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Експерт NDT ниво : RT-3, VT-3, TT-3, UT-3, PT-3, MT-3, LT-3, ET-3, AE-2, вибродиагностика и искрово-токов метод

дипл.инж. Антон Куманов

IWE/EWE/IWI-C/IWSD

ЗАМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ И ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА РАДИАЦИОННА ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Експерт NDT ниво: UT-3, VT-3, TT-3, RT-3, PT-3, MT-3, LT-3, ET-3, AE-2, вибродиагностика и искрово–токов метод

Дефектоскописти

Дефектоскопистите към Органа за контрол на “НДТ” ООД имат следната квалификация в сферата на контрола без разрушаване:

  • Юрий Данев MSc MA PrSertM – Експерт NDT ниво: UT-3, VT-3, TT-3, RT-3, PT-3, MT-3, LT-3, ET-3, AE-2, вибродиагностика и искрово–токов метод
  • дипл.инж.Антон Куманов - Експерт NDT ниво: UT-3, VT-3, TT-3, RT-3, PT-3, MT-3, LT-3, ET-3, AE-2, вибродиагностика и искрово–токов метод
  • дипл. инж. Величко Мачев - експерт NDT ниво : RT-3, VT-3, UT-3, PT-3, MT-3
  • дипл.инж. Георги Босанов - експерт NDT ниво: PT-2, VT-2, UT-2
  • Стоян Босанов - експерт NDT ниво: МT-2
  • Димитър Радев - експерт NDT ниво: RT-2