30 ГОДИНИ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Референции

Референции

Компания е изпълнявала множество различни поръчки за неразрушаващи изпитвания – контрол на ТЕЦ, АЕЦ, металургични и машиностроителни предприятия, циментови фабрики , граждански обекти,нефтопроводи, газопроводи и т.н. Голяма част от поръчките за неразрушаващ контрол са извършвани на работните площадки  на  “Овергаз” АД , “Булгаргаз” ЕАД , АЕЦ “Козлодуй” ЕАД , “Булгартрансгаз” ЕАД , “Кремиковци” АД , “Стомана”АД и “Топлофикация София” ЕАД .  

Контролираните от “НДТ” ООД газопроводи имат обща дължина повече от 200 km при диаметри от      Ø30 до Ø700 mm и много други съоръжения с по-малки диаметри на заварените съоръжения.

Референция от фирма Петреко Корп. гр. Стамфорд, щат Кенектикът, САЩ

Референция от фирма Петреко Корп. гр. Стамфорд, щат Кенектикът, САЩ от 15.02.2004` за блестящо изпълнение на мероприятията по контрол без разрушаване при изграждането на транзитен газопровод Ø 305 mm с обща дължина 58 км и Ø 356 mm с обща дължина 2,3 км, както и ГРС станцията и съпътстващите съоръжения от брега на Черно море до гр. Провадия – при стриктно спазване на българското и международно техническо законодателство.

Референция от Овергаз инженеринг ЕООД  гр.Ямбол

Компанията предоставя своята благодарност след изпълнението от “НДТ” ООД на неразрушаващ контрол при реконструкцията  и ремонта на котли и турбини в обектите: ТЕЦ”Пловдив”, ТЕЦ “Димитровград”, ТЕЦ “Сливен”, както и при разширението на ТЕЦ “Марица-Изток2” – блокове 7 и 8 и сероочистката на централата.

Референция от Сахалиннефтгазсървис ООО гр. Южносахалинск

Референция от международната компания Сахалиннефтгазсървис ООО от гр. Южносахалинск – Руска Федерация – оперираща по проектите Сахалин 1 и Сахалин 2 като един от строителите и стопаните на най-големият завод за компресиране на нефт и газ в света на остров Сахалин – Руска Федерация от 10.09.2010` – където Ръководителя на Органа за контрол и Ръководителя по качеството към Дружеството проведоха специализирано обучение и производствен стаж за прилагане на методите по контрол без разрушаване в специализираните условия на строителство и ремонтиране на подобни уникални газови и нефтени съоръжения.

Референция от Монтаж Комплект Инженеринг ЕООД

Референция от 31.07.2002` от Монтаж Комплект Инженеринг ЕООД за извършен контрол без разрушаване от “НДТ”ООД  при извършване от тях на ремонтно-възстановителни мероприятия в ТЕЦ “Бобов дол”, изграждане на циментова пещ и силоз за въглищен прах в Хайделберг Цимент – Златна Панега, изграждане на сяроочистна инсталация на ТЕЦ “Марица Изток 2”.

Референция от Хелпик ООД

Референция от 20.06.2018` от фирма Хелпик ООД за “НДТ”ООД за извършен контрол без разрушаване при изпълнените от тях мероприятия по рехабилитация и подмяна на основен изпускател на язовир “Студена”

Референция от “Орбилд” ЕООД

Референция от 2019` от фирма “Орбилд” ЕООД за извършен безразрушителен контрол от “НДТ”ООД по изпълненият от тях проект: “Проект за рехабилитация на резервоар Под Симеоново” за подмяна на стоманените тръбопроводи на вливната и хранителна система на резервоара.

Цялостна референция от Овергаз инженеринг АД

Цялостна референция от Овергаз инженеринг АД от 22.04.2019` за “НДТ”ООД за времето от 1991` до днес – за удовлетворението им по извършеният контрол без разрушаване на новоизграждащите се от тях обекти през целият период на съвместна дейност:

“Контрола на всички обекти изграждани  от „ОВЕРГАЗ” и всички негови поделения от 1991 г. досега е  изпълняван от „НДТ” ООД . Такива обекти са магистрални и разпределителни газопроводи, компресорни станции, газификация на битови, промишлени и търговски обекти във всички градове в България, Газово находище Галата, газови съоръжения (ГРС, ГРЗП, ГРП, ГИС). По приблизителни данни от техническия архив, „НДТ” ООД  е извършило контрола на над 100000 бр. заваръчни съединени с диаметър от ø32 до ø 700 изпълнени  от „ОВЕРГАЗ” и всички негови поделения.”

Справка и сведение за Юрий Данев MSc MA PrSertM за премината теорeтична и практическа подготовка по методите :АЕ,ЕТ,LT,MT,PT,RT,UT и VT за периода 05.09. до 10.09.2010` на новостроящите се обекти за компресиране на нефт и газ на остров Сахалин по проектите Сахалин 1 и Сахалин 2 на международните компании : ЦСЛ “Сахалинстрой”, “Сахалиннефтгазсървис”, “Ексон Нефтегаз Лимитед” под ръководството на експертите от ОАО С-контрол – Руска Федерация – наш контрагент при изпълнение на международни проекти.

Справка и сведение за Юрий Данев MSc MA PrSertM за премината теорeтична и практическа подготовка по методите: АЕ,ЕТ,LT,MT,PT,RT,UT и VT за периодите: 05.06. до 11.06.2010`, 15.12. до 25.12.2010`  и 05.01. до 15.01.2011` на новостроящите се обекти за компресиране на нефт и газ на остров Сахалин по проектите Сахалин 1 и Сахалин 2 на международните компании : ЦСЛ “Сахалинстрой”, “Сахалиннефтгазсървис”, “Ексон Нефтегаз Лимитед” под ръководството на експертите от  ОАО С-контрол – Руска Федерация – наш контрагент при изпълнение на международни проекти.

Справка и сведение за дипл.инж.Антон Куманов за премината теорeтична и практическа подготовка по методите: АЕ,ЕТ,LT,MT,PT,RT,UT и VT за периода 05.09. до 10.09.2010 на новостроящите се обекти за компресиране на нефт и газ на остров Сахалин по проектите Сахалин 1 и Сахалин 2 на международните компании: ЦСЛ “Сахалинстрой”, “Сахалиннефтгазсървис”, “Ексон Нефтегаз Лимитед” под ръководството на експертите от ОАО С-контрол – Руска Федерация – наш контрагент при изпълнение на международни проекти.

Справка и сведение за дипл.инж.Антон Куманов за премината теорeтична и практическа подготовка по методите :АЕ,ЕТ,LT,MT,PT,RT,UT и VT за периодите : 05.06. до 11.06.2010`, 15.12. до 25.12.2010`  и 05.01. до 15.01.2011` на новостроящите се обекти за компресиране на нефт и газ на остров Сахалин по проектите Сахалин 1 и Сахалин 2 на международните компании : ЦСЛ “Сахалинстрой”, “Сахалиннефтгазсървис”, “Ексон Нефтегаз Лимитед” под ръководството на експертите от  ОАО С-контрол – Руска Федерация – наш контрагент при изпълнение на международни проекти.